piękny uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka


5. Jak wyglądają poszczególne etapy leczenia aparatem ortodontycznym?

Leczenie stałym aparatem składa się z kilku następujących po sobie faz „układania” zębów:

  • Faza 1: poziomowanie zębów, czyli ich wstępne szeregowanie. Jest to proces bardzo widoczny, ponieważ ustawione zostają korony zębów.
  • Faza 2: ustawienie korzeni zębów we właściwym miejscu w kości.
  • Faza 3: praca nad odpowiednim wzajemnym ustawieniem zębów górnych i dolnych.
  • Faza 4: końcowy etap – utrwalenie pozycji korzeni zębów. W praktyce jest to najdłuższa faza leczenia, bardzo pracochłonna i precyzyjna, choć najmniej widoczna dla Pacjenta.

Etapy leczenia każdego pacjenta mogą się różnić między sobą, wszystko zależy od zdiagnozowanej wady. Dlatego każdy przypadek traktujemy i rozpatrujemy indywidualnie.
Naszym zdaniem tylko takie podejście może zapewnić najwyższą skuteczność podejmowanych przez ortodontę działań. Pacjenci powinni stale pamiętać o tym, że aparat nie działa automatycznie i musi być systematycznie aktywowany i kontrolowany. Leczenie skuteczne i zgodne z ustalonym wcześniej planem przebiega harmonijnie tylko wtedy, gdy pacjent zgłasza się na wizyty kontrolne w wyznaczonym terminie oraz przestrzega zaleceń lekarza.