piękny uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka

5. Jak wyglądają poszczególne etapy leczenia aparatem ortodontycznym?

Leczenie stałym aparatem składa się z kilku faz „układania” zębów. Pierwszym etapem jest tzw. poziomowanie zębów, czyli ich wstępne szeregowanie (proces bardzo widoczny, ustawione zostają korony zębów). Kolejne fazy to ustawienie korzeni zębów we właściwym miejscu w kości, praca nad odpowiednim wzajemnym ustawieniem zębów górnych i dolnych oraz końcowy etap – utrwalenie pozycji korzeni zębów (jest to najdłuższa faza leczenia, bardzo pracochłonna i precyzyjna, choć najmniej widoczna dla pacjenta). Etapy leczenia każdego pacjenta mogą się różnić między sobą – zależy to od zdiagnozowanej wady. Dlatego każdy przypadek rozpatrywany jest i traktowany indywidualnie, gdyż tylko takie podejście może zapewnić skuteczność podejmowanych przez ortodontę działań. Pacjenci powinni stale pamiętać o tym, że aparat nie działa automatycznie i musi być systematycznie aktywowany i kontrolowany. Leczenie skuteczne i zgodne z planem leczenia przebiega harmonijnie tylko wtedy, gdy pacjent zgłasza się na wizyty kontrolne w wyznaczonym terminie oraz przestrzega zaleceń lekarza.