piękny uśmiech to najkrótsza droga do drugiego człowieka


Od czego zależy cena aparatu ortodontycznego?

Leczenie ortodontyczne to sposób na skorygowanie nieprawidłowego zgryzu, a tym samym rozwiązanie takich problemów jak nieestetyczny wygląd lub trudności z wypowiadaniem się czy przeżuwaniem pokarmu. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, że – w zależności od określonych uwarunkowań – zarówno cena aparatu, jak i samo leczenie mogą okazać się dość kosztowne.

Jakie czynniki mają wpływ na cenę leczenia ortodontycznego?

Ponieważ nie jest możliwe uzyskanie aparatu bez przeprowadzenia kompleksowego leczenia ortodontycznego, nie sposób także określić cenę pierwszego bez podania wartości drugiego. W obliczeniach należy uwzględnić m.in. pierwszą wizytę konsultacyjną, której koszt zazwyczaj waha się pomiędzy 100 a 150 zł. O ile zdecydujemy się na rozpoczęcie leczenia, podczas tej samej wizyty lekarz sporządzi wycisk, na podstawie którego wykonuje następnie gipsowy model uzębienia. Niekiedy możliwe jest wykonanie skanowania 3D w miejscu wycisku. W zależności od wybranej metody koszt zabiegu będzie wahać się pomiędzy 100 a 200 zł.

Po zapoznaniu się z historią problemu, wykonaniu niezbędnych badań oraz wykonaniu modelu gipsowego lekarz sporządza plan leczenia ortodontycznego, którego cena może wynosić od 150 do 300 zł.

Ile kosztuje aparat ortodontyczny?

Założenie aparatu ortodontycznego wiąże się z najważniejszym – i najwyższym – wydatkiem. To, czy otrzymamy aparat stały, czy ruchomy, uzależnione jest od charakteru wady zgryzu oraz od naszego wieku. W przypadku aparatu ruchomego cena zazwyczaj wynosi 600-1000 zł za pojedynczy łuk. Sytuacja jest jednak bardziej złożona, gdy przychodzi do obliczenia kosztów aparatu stałego. Tutaj są one bowiem uwarunkowane wieloma zróżnicowanymi czynnikami i mogą wahać się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Kolejnym wydatkiem, który należy doliczyć do całości, są przeprowadzane co kilka tygodni wizyty kontrolne po założeniu aparatu. Jeżeli nosimy aparat ruchomy, będą one ograniczać się do sprawdzenia postępów leczenia. W przypadku aparatu stałego wizyta będzie jednak obejmować również wymianę łuków i ligatur, co może wpłynąć na wzrost jej ceny.

Pamiętajmy, że do ostatecznego rozrachunku dołączona zostanie także cena zdjęcia aparatu oraz założenie retainera lub przekazanie nam przez ortodontę płytek retencyjnych służących do utrwalenia leczenia.