Jak przebiega leczenie ortodontyczne zgryzu?

Wady zgryzu obniżają estetykę uśmiechu i stanowią źródło trudności związanych z prawidłowym działaniem szczęki. Ich występowanie może zaburzać przebieg takich czynności jak wypowiadanie się czy spożywanie pokarmów. Rozwiązaniem tego problemu jest leczenie ortodontyczne.

 

Co powinieneś wiedzieć na temat leczenia ortodontycznego

Leczenie ortodontyczne polega na korygowaniu nieprawidłowości ułożenia zębów z wykorzystaniem metod dostosowanych do określonych wad zgryzu. Choć mogą mu się poddać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, w przypadku tych ostatnich przebieg leczenia może być dłuższy i trudniejszy. Nie powinno nas to jednak zniechęcać, skutki kompletnego leczenia będą bowiem trwałe i pozostaną z nami na zawsze.

Najbardziej efektywną formą korekcji nieprawidłowego zgryzu jest zastosowanie aparatu ortodontycznego. W zależności od potrzeb lekarz może zalecić założenie aparatu stałego, który zostaje przymocowany do zębów na cały czas leczenia, lub aparatu ruchomego, który pacjent będzie zakładać i zdejmować zgodnie z zaleceniami.

 

Etapy leczenia ortodontycznego

Leczenie rozpoczyna się od konsultacji medycznej. Po przeprowadzeniu szeregu badań i zapoznaniu się z historią schorzenia ortodonta rozpisuje plan leczenia.

Należy tu pamiętać, że warunkiem bezwzględnym leczenia jest kompletne wyleczenie wszystkich zębów. Jeżeli cierpimy na próchnicę lub inne tego typu problemy, będziemy musieli rozwiązać je, zanim rozpoczniemy leczenie ortodontyczne.

Kolejnym etapem jest przedstawienie pacjentowi planu leczenia. Ponieważ stanowi on dokument prawny, konieczne jest, by obie strony złożyły na nim swój podpis. W przypadku pacjentów niepełnoletnich robią to ich rodzice lub opiekunowie. Na tym etapie pacjent zapoznaje się również z przewidywanymi kosztami i czasem leczenia, a także z pomocą lekarza dokonuje wyboru aparatu.

Następnie pacjentowi założony zostaje aparat ortodontyczny. W przypadku aparatów stałych robi to lekarz, lecz aparat ruchomy przekazywany jest podczas wizyty razem z instrukcją użytkowania. Ponieważ leczenie wymaga stałego nadzoru lekarza, w dalszej perspektywie konieczne jest odbywanie regularnych wizyt kontrolnych. Jeżeli pacjent ma aparat stały, oprócz oceny postępów oraz stanu jamy ustnej wizyta będzie obejmować również wymianę ligatur i łuków w zamkach.

Choć leczenie ortodontyczne przeważnie trwa ok. dwóch lat, w przypadku osób dorosłych może się ono przeciągnąć się nawet do trzech lat. Po skorygowaniu wady aparat ortodontyczny zostaje zdjęty.

Następuje ostatni etap, który polega na utrwaleniu efektów leczenia. W przypadku dziecka noszącego aparat ruchomy oznacza to zakładanie go na noc, dopóki nie zostaną wymienione wszystkie mleczne zęby.

W kwestii aparatów stałych na tym etapie ma miejsce tzw. retencja. Pacjentowi założony zostaje retainer lub otrzymuje on płytkę retencyjną, którą należy nosić całodobowo przez ok. miesiąca po zdjęciu aparatu ortodontycznego. Po upływie tego czasu częstotliwość noszenia płytki w ciągu doby jest stopniowo redukowana, a pod koniec procesu utrwalania zostaje ograniczona do co drugiej nocy.